otroci.org |Splošni pogoji poslovanja |Naši podatki |Reklamacije |Postopek nakupa |Oglaševanje |Piškotki

Košarica

Košarica je prazna. kosarica Skupna cena z DDV
0,00 €

Prijava na e-novice

Bodite obveščeni o novostih in ugodnostih. V spodnje polje vpišite vaš e-naslov.

E-trgovina

OBVESTILO: Trgovina.otroci.org. uporablja samo lastne sejne piškotke namenjene delovanju spletne trgovine. Več o tem. Predlagamo, da obiščete tudi našo spletno stran z zanimivo in poučno vsebino ...   www.otroci.org .
 

Učni listi od 1. do 9. razreda osnovne šole

Učni LISTI od 1.R. do 9.R. Osnovne šole. Več kot 4.800 učnih listov !
Matematika, slovenščina, fizika, kemija, družba, SPO, naravoslovje, zgodovina, geografija.

Vaje s katerimi lahko pomagate otroku k boljšemu uspehu v osnovni šoli.

Učni listi za 9. razred - E - verzija

Komplet učnih listov . Slovenščina (100 ul.), Matematika (100 ul.), Fizika (100 ul.).

Cena: 25,00 €
košarica

Učni listi za 8. razred - E - verzija

Komplet učnih listov . Slovenščina (100 ul.), Matematika (100 ul.), Fizika (100 ul.). Kemija (100 ul.).

Cena: 25,00 €
košarica

Učni listi za 7. razred - E - verzija

Komplet učnih listov. Slovenščina (100 ul.), Matematika (100 ul.), Naravoslovje (300 vprašanj).

Cena: 25,00 €
košarica

Učni listi za 6. razred - E - verzija

Komplet učnih listov. Matematika (100 ul.), Naravoslovje (300 vprašanj), Gospodinjstvo (300 vprašanj), Slovenščina ...

Cena: 25,00 €
košarica

Učni listi za 5. razred - E - verzija

Komplet učnih listov. Matematika (100 ul.), Slovenščina (60 ul.).

Cena: 25,00 €
košarica

Slovenščina za 5. razred - E verzija

67 novih učnih listov.

Abecedni red, Besedna družina, Pomenska razmerja, Krajšave, Vejica, Pravopis, Predlog, Pridevnik, Nadpomenke, Samostalnik, Soglasniški sklopi ...

Cena: 20,00 €
košarica

Slovenščina za 6. razred - E verzija

100 novih učnih listov.

Besedilne vrste, glagol, osebni zaimek, pomenska razmerja med besedami, pravopis, premi in odvisni govor, pridevnik, prislov, samostalnik, skloni, dramatika, pesništvo ...

Cena: 20,00 €
košarica

Slovenščina za 7. razred - E verzija

100 novih učnih listov.

Definicija pojma, besedilne vrste, glagol, oblike samostalnika, predlog, stalne besedne zveze, stavčni členi, stavek, zaimki, zvrsti jezika, bajke, basen ...

Cena: 20,00 €
košarica

Slovenščina za 8. razred - E verzija

100 novih učnih listov.

Jezik, jezikovna družina, prevzete besede, sleng, glagol, glagolski vid, nedoločnik, veznik, večstavčna poved, pismo, književnost, France Prešeren, Ivan Tavčar, Anton Aškerc ...

Cena: 20,00 €
košarica

Slovenščina za 9. razred - E verzija

100 novih učnih listov.

Besedoslovje, frazemi, krajšave, objektivno besedilo, odnosi med besedami, prevzete besede, pravopis, besedotvorje, glasoslovje,  oblikoslovje, skladnja, zvrstnost jezika ...

Cena: 20,00 €
košarica

Matematika za 5. razred - E verzija

100 novih učnih listov.

Enačbe besedilne naloge, Kocka, Krožnica in krog, Številski izrazi, Merjenje časa, Merjenje dolžine , Merjenje mase, Merjenje ploščine, Merjenje prostornine, Deljenje ...

Cena: 20,00 €
košarica

Matematika za 6. razred - E verzija

 100 novih učnih listov.

Decimalna števila na številskem poltraku, Enačbe, Neenačbe, Seštevanje in odštevanje kotov, Krožnica in krog, Merimo čas, denar, maso, ploščino, Merjenje kotov ...

Cena: 20,00 €
košarica

Matematika za 7. razred - E verzija

100 novih učnih listov. 

Enačbe in neenačbe, Koordinatna mreža, Praštevila in sestavljena števila, Krajšanje in razširjanje ulomkov, Računske operacije z ulomki, Obdelava podatkov, Krožnica  ...

Cena: 20,00 €
košarica

Matematika za 8. razred - E verzija

100 novih učnih listov. 

Kvader in kocka, Linijski in stolpični diagram, Množenje racionalnih števil, Diagonale večkotnika, Točke v ravnini, Deljenje racionalnih števil, Diagonale kvadra in kocke, Pitagorov izrek, ...

Cena: 20,00 €
košarica

Matematika za 9. razred - E verzija

100 novih učnih listov. 

Enačbe, geometrijski elementi prostor, izrazi, krogla, piramide, linearna funkcija, prizme, sestavljena telesaa, sorazmerje in podobnost, srednje vrednosti, stožec, valj, vrtenine ...

Cena: 20,00 €
košarica

Fizika za 8. razred - E verzija

100 novih učnih listov.

Pretvarjanje enot,  Merjenje sil, Sila teže, Hidrostatični tlak, Ploščina, Računanje tlaka, Vzgon in plavanje, svetloba, vesolje, ...

Cena: 20,00 €
košarica

Fizika za 9. razred - E verzija

100 novih učnih listov.

Delo in energija, temperatura, notranja energija, toplota, električni tok, magnetna sila, pospešeno gibanje in drugi newtonow zakon ...

Cena: 20,00 €
košarica

Kemija za 8. razred - E verzija

100 novih učnih listov.

Snovi in njihove lastnosti, Agregatna stanja, Atom delci v atomu, Periodni sistem elementov, Kemijske reakcije in energija, Alkalijske kovine, Kisline in Baze, Raztopine, topnost ...

 

Cena: 20,00 €
košarica

Kemija za 9. razred - E verzija

 100 novih učnih listov.

Ogljikovodiki, kisikove organske spojine, dušikove organske spojine, hranila in živila, energijska vrednost živil, kemijski račun, karboksilne kisline, molska masa .......

Cena: 20,00 €
košarica

Gospodinjstvo za 6. razred - E verzija

300 vprašanj. 

Potrošnja, storitve, izdelki, dobrine, čistila, onesnaževanje, škodljive snovi, odpadki, kalorije, energija, skupine živil, maščobe, debelost, anoreksija, hlajenje, konzerviranje ...

Cena: 20,00 €
košarica

Naravoslovje za 6. razred - E verzija

300 vprašanj.

Zgradba zemlje, vrste kamnin, minerali, vrsta, predornine, globočnine, semena, kalček, rod, rastline, celice, korenine, fotosinteza, erozija, izparevanje, dejavniki ...

Cena: 20,00 €
košarica

Naravoslovje za 7. razred - E verzija

Več kot 300 vprašanj. 

Zaščita pri delu, čista snov, lastnosti snovi, zmes, agregatna stanja, metode ločevanja, kemijski element, spojina, topljenec, topilo, vrsta vode, trdota vode ...

Cena: 20,00 €
košarica
Splošni pogoji poslovanja |Naši podatki |Reklamacije |Postopek nakupa

Spletno trgovino https://trgovina.otroci.org upravlja in ureja ARcom, Alojz Rakovec s.p. , Sp. Duplje 93, 4203 Duplje, Davčna številka: 69317208,
Matična št.: 1776690, Opravilna številka 316-05-02131-2012 AJPES Kranj. TRR. : SI56 6000 0000 0403 397 - Hranilnica LON,Tel : 041 55 13 13(po 17 uri)
E-mail naslov : Splošne informacije in reklamacije - info@otroci.org, Oglaševanje na strani za otroke - marketing@otroci.org. Razvoj Mobile2dS & Alojz Rakovec.  Vse pravice pridržane.