otroci.org |Splošni pogoji poslovanja |Naši podatki |Reklamacije |Postopek nakupa |Oglaševanje |Piškotki

Košarica

Košarica je prazna. koasrica Skupna cena
0,00 €

Prijava na e-novice

Bodite obveščeni o novostih in ugodnostih. V spodnje polje vpišite vaš e-naslov.

E-trgovina >> Učni listi E- verzije >> Učni listi za 9. razred - E - verzija

OBVESTILO: Trgovina.otroci.org. uporablja samo lastne sejne piškotke namenjene delovanju spletne trgovine. Več o tem. Predlagamo, da obiščete tudi našo spletno stran z zanimivo in poučno vsebino ...   www.otroci.org .
 

povečaj sliko

Učni listi za 9. razred - E - verzija

Komplet učnih listov . Slovenščina (100 ul.), Matematika (100 ul.), Fizika (100 ul.).

 


Redna cena: 75,00
Popust: 50,00 € (66.67%)
Cena: 25,00 €

Dobava : na zalogi (Kaj to pomeni?)
Poštnina: Plačilo po položnici : 0,00 EUR
kosarica

POZOR : PONUDBA VELJA SAMO ZA FIZIČNE OSEBE. NE VELJA ZA PODJETJA IN OSNOVNE ŠOLE !!!

 

Komplet učnih listov . Slovenščina (100 učnih listov z odgovori), Matematika (100 učnih listov z rešitvami), Fizika (100 učnih listov z rešitvami).

E - VERZIJA pomeni, da vam na dom ne bomo pošiljali programa na mediju (CD), ampak boste učne liste SAMI prenesli iz naše spletne strani preko povezave, ki vam jo bomo poslali po elektronski pošti.

OBVESTILO : V primeru, da ne obvladate prenosa datotek preko interneta in njihovo namestitev izberite CD verzijo ! Tudi lastniki MAC računalnikov izberite CD verzijo, ker je namestitvena datoteka namenjena za Windows okolje !

 

E - verzija vsebuje sledeče :

 

Slovenščina za 9. razred. 100 učnih listov z odgovori. 1. Besedoslovje

- Iz besedila izpiši podpomenki.
- Kaj v besedilu pomenita besedi/glagola nadrobiti in zabeliti?
- Iz besedila besedo/samostalnik (ž. sp.).

2. Frazemi
- Poišči nadpomenke za skupine besed.
- Poišči sopomenke besedam.
- S sopomenko ali opisno razloži frazeme.
- K stalnim besednim zvezam pripiši številko ustreznega pomena.

3. Krajšave
- Krajšave zapisanih besed in besednih zvez zapiši na črto.
- Napiši kaj pomenijo krajšave.

4. Objektivno besedilo

5. Odnosi med besedami
- Podčrtaj samostalnika in jima zapiši nadpomenko.
- Poišči besede, ki spadajo v isto besedno družino in zapiši
  koren besedne družine.
- Prečrtaj besedo, ki ne spada v isto besedno družino.
- Določi, ali sta dvojici besed protipomenki ali sopomenki.

6. Prevzete besede
- Podčrtaj pravilen zapis prevzetih besed.
- Za prevzete besede zapiši ustrezne slovenske izraze.
- Iz katerih jezikov v zadnjem času prevzemamo največ besed?
- V šoli pogosto rabljeni prevzeti besedi zamenjaj z domačima.
- Navedenim pridevnikom pripiši protipomenke.

- Tvori besedno družino iz korena -rast-.

7. Besedotvorje
- Besedne zveze zamenjaj s tvorjenko.
- Napiši iz katere besedne zveze so nastale tvorjenke.
- Iz katerega glagola so tvorjene besede?
- Tvori samostalnike iz predložnih zvez.
- Kateri samostalniki nastanejo iz predložnih zvez?
- Besede pravilno razvrsti med tvorjene in netvorjene besede.
- Besedne zveze zamenjaj s tvorjenko.
- Poišči ženski par moškemu.

9. Glasoslovje
- Iz povedi "Že včeraj sem napisal vso domačo nalogo."
  izpiši  vse zvočnike.
- Napiši ustrezen predlog s/z ali k/h:
- Obkroži črko pred pravilno naglašeno besedo.
- V besedah podčrtaj samoglasnik, ki je naglašen.
- Dvojico besed zlató-zláto pravilno uporabi v smiselnih povedih.

11.Oblikoslovje
- Besede iz povedi ustrezno razvrsti v preglednico.
- Sklanjaj samostalnik ČLOVEK v dvojini.
- Poleg samostalnika napiši, če je edninski ali množinski
  samostalnik.
- Izpiši samostalnike in jim določi sklon in število.
- Samostalnikom določi spol.
- Zaimke postavi v ustrezne sklone.
- Samostalnike postavi v pravi sklon.

- Trpne povedi spremeni v tvorne.
- Samostalnike postavi v rodilnik množine in jih uporabi v
  povedih.
- Podčrtaj pridevnike in jih razvrsti po stopnjah.

13.Pravopis
- Zapiši veliko začetnico.
- Vstavi vejico.       
- Popravi zapis velike začetnice.
- Pravopisno (velika začetnica, vejica) uredi povedi.
- Vstavi er ali r.
- Napiši veliko začetnico in ločila.
- Obkroži črko pred povedmi s pristavki.

14.Skladnja
- Podčrtaj glavne stavčne člene in njihove dele.
- Iz povedi izpiši osebek.
- Dopolni podčrtane nezložene stavčne člene tako, da boš
  naredil priredno zložene.
- Priredno zložene stavčne člene pretvori v podredno zložene.
- Poveži enostavčne povedi v protivno priredje.
- Vstavi vejice in določi vrsto priredja.
- Poveži povedi v pojasnjevalno priredje.

15.Zvrstnost jezikaNekaj primerov :

  


Matematika za 9. razred. 100 učnih listov z odgovori.

 

1. Enačbe

Enačbe 1
Enačbe 2
Enačbe 3
Enačbe 4
Enačbe 5
Enačbe 6
Enačbe besedilne naloge
Enačbe besedilne naloge geometrija
Enačbe besedilne naloge starost
Enačbe besedilne naloge stevila

2. Geometrijski elementi prostor

Geometrijska telesa delitev
Mreže geometrijskih teles
Odnosi med geometrijskimi elementi 1
Odnosi med geometrijskimi elementi 2
Odnosi med geometrijskimi elementi 3
Odnosi med geometrijskimi elementi 4
Razdalje v prostoru

3. Izrazi

Izrazi 1
Izrazi 2
Izrazi 3
Izrazi besedilne naloge

Izrazi besedilne naloge geo
Kvadrat dvočlenika 1
Kvadrat dvočlenika 2

Produkt vsote razlike
Razstavljanje izrazov 1
Razstavljanje izrazov 2

4. Krogla

Krogla 1
Krogla 2

5. Linearna funkcija

Funkcija 1
Funkcija 2
Funkcija 3
Funkcija 4
Funkcija 5
Funkcija 6
Funkcija 7
Funkcija 8
Funkcija 9
Funkcija 10

6. Piramide

Enakorobe piramide opis

Piramida mešane naloge 1
Piramida mešane naloge 2
Piramida mešane naloge 3
Piramida opis 1
Piramida opis 2

Piramida opis 3
Pitagorov izrek 3-strana piramida
Pitagorov izrek 4-strana piramida
Pitagorov izrek 6-strana piramida
Pravilna 3-strana piramida 1
Pravilna 3-strana piramida 2
Pravilna 4-strana piramida 1
Pravilna 4-strana piramida 2
Pravilna 6-strana piramida 1
Pravilna 6-strana piramida 2

7. Prizme

3-strana prizma
4-strana prizma
Kocka
Kvader
Pravilna 3-strana prizma
Pravilna 4-strana prizma
Pravilna 6-strana prizma
Prizma 1
Prizma 2
Prizma opis 1

Prizma opis 2
Prizma opis 3
Prizma opis 4
Prizma opis 5

8. Sestavljena telesa

Sestavljena telesa 1

Sestavljena telesa 2
Sestavljena telesa 3

9. Sorazmerje in podobnost

Podobnost 1
Podobnost 2
Podobnost 3
Podobnost 4
Podobnost 5
Razmerje in sorazmerje 1
Razmerje in sorazmerje 2
Razmerje in sorazmerje 3
Razmerje
Sorazmerje in podobnost

10. Srednje vrednosti

Srednje vrednosti 1

Srednje vrednosti 2

Srednje vrednosti razpršenost

 

11. Stožec

Stožec lastnosti
Stožec opis 1
Stožec Pitagorov izrek
Stožec površina
Stožec prostornina

12. Valj

Enakostranični valj 1
Enakostranični valj 2
Valj
Valj opis


13. Verjetnost

Verjetnost 1
Verjetnost 2
Verjetnost 3

14. Vrtenine

Vrtenine 1
Vrtenine 2
Vrtenine 3
Vrtenine 4

Nekaj primerov :

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

Fizika za 9. razred. 100 učnih listov z odgovori.


1. Delo in energija

Energijske pretvorbe
Kinetična energija
Klanec in škripec
Klanec
Moč
O delu in energiji
Potencialna energija
Prementanka
Prožnostna energija
Računanje dela
Škripec
Vzvod
Energije besedilne naloge
Računanje kinetične energije
Računanje potencialne energije

2. Temperatura, notranja energija, toplota

Energija križanka
Energija se ohranja
Energijski zakon
Izparilna toplota
Notranja energija
Odisnost vrelišča in tališča od tlaka in primesi
Specifična toplota
Sprememba notranje energije
Sprememba notranje energije s toploto
Sprememba notranje energije z delom

Spremembe agregatnega stanja teorija
Talilna toplota
Temperatura
Temperaturno raztezanje kapljevin

Temperaturno raztezanje računanje
Temperaturno raztezanje trdnih snovi
Tlak plina
Toplotni tok
Zgradba snovi

3. Električni tok

Besedilne naloge 1
Besedilne naloge 2
Električna moč
Električna napetost
Električni naboj električna sila
Električni prevodniki in izolatorji
Električni tok
Električni upor in ohmov zakon
Električno delo
Energijski zakon
Influenca elektroskop
Kratki stik in varovalka
Osnovni elementi električnega kroga
Strela
Tok električni naboj besedile naloge
Tok in napetost različne vezave
Učinki električnega toka

Upor žic in drsni upornik
Zakon o ohranitvi električnega naboja
Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov

 
4. Magnetna sila

Delovanje magnetne sile
Električno in magnetno polje
Elektromotorji

Indukcija in transformator
Magnetna sila
Tuljava in elektromagnet

5. Pospešeno gibanje in drugi newtonow zakon

Besedilne naloge
Drugi newtonov zakon
Enakomerno pospešeno gibanje
Enakomerno pospešeno gibanje besedilne naloge
Graf v(t)
Grafa v(t) in a(t)
Hitrost
Hitrost pot besedilne naloge
Kroženje
Navpični met
Padanje besedilne naloge
Padanje telesa in navpični met                                                             Slike so simbolične !

Pospešek hitrost besedilne naloge
Pot in graf s(t)
Premetanka
Sila masa pospešek
Teorija

Nekaj primerov :
 

Učne liste so izdelali sodelavci strani za otroke. Namenjeni so samo kot pomoč pri utrjevanju že osvojenega znanja in
ne nadomeščajo klasičnega učenja v osnovni šoli. Za eventuelne slabe ocene in eventuelne napake pri izdelavi učnih
listov ne odgovarjamo. Uporaba učnih listov je na lastno odgovornost. Avtorstvo učnih listov je zašciteno z zakonom
o avtorskih pravicah. Uporaba ucnih listov je dovoljena samo za osebno rabo.
Vsako kopiranje in uporaba v komercijalne namene brez predhodnega dogovora je prepovedana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P O M E M B N O !
Vsi novejši učni listi so narejeni v pdf formatu, zato za pregled in tiskanje potrebujete BREZPLAČEN program FOXIT
READER ali podoben program za pregled pdf datotek. V kolikor ga nimate, dobite brezplacno verzijo na naslovu :
https://www.foxitsoftware.com . MINIMALNE ZAHTEVE : WINDOWS 98 , ME , XP ... , INTERNETNI BRSKLJALNIK
( Internet Explorer, Firefox ... ), PROGRAM ZA PREGLED .pdf DATOTEK ( Foxit Reader ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LICENČNA POGODBA !
Uporaba učnih listov je dovoljena samo za osebno uporabo, na enem računalniku, oz. na večih računalnikih v okviru ene
družine. Uporaba učnih listov, za namene izobraževanja v javnih ustanovah, pri pouku v osnovnih šolah, in izposoja v
knjižnicah je PREPOVEDANA. Z nakupom učnih listov se strinjate tudi z licenčno pogodbo !
Copyright © 2012, ARcom,Alojz Rakovec s.p. Vse pravice so pridržane.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** UPORABA V KOMERCIALNE NAMENE, V OSNOVNIH ŠOLAH IN IZPOSOJA ! **

Uporaba učnih listov je dovoljena samo za osebno rabo, na enem računalniku. V primeru, da želite vsebino uporabljati
v komercialne namene oz. pri pouku v osnovni šoli, je potrebno posebno pismeno dovoljenje za uporabo v te namene .
IZPOSOJA učnih listov v knjižnicah ali kjerkoli drugje je PREPOVEDANA !
Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@otroci.org , Mobi 041 55 13 13 (po 17 uri).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Podrobnejši vpogled:
PRIPOROČAMO VAM ŠE SLEDEČE ARTIKLE !

Učni listi za 5. razred - E - verzija

Komplet učnih listov. Matematika (100 ul.), Slovenščina (60 ul.).

Cena: 25,00 €
košarica

Kemija za 9. razred - E verzija

 100 novih učnih listov.

Ogljikovodiki, kisikove organske spojine, dušikove organske spojine, hranila in živila, energijska vrednost živil, kemijski račun, karboksilne kisline, molska masa .......

Cena: 20,00 €
košarica
Splošni pogoji poslovanja |Naši podatki |Reklamacije |Postopek nakupa

Spletno trgovino https://trgovina.otroci.org upravlja in ureja ARcom, Alojz Rakovec s.p. , Sp. Duplje 93, 4203 Duplje, Davčna številka: 69317208,
Matična št.: 1776690, Opravilna številka 316-05-02131-2012 AJPES Kranj. TRR. : SI56 6000 0000 0403 397 - Hranilnica LON,Tel : 041 55 13 13(po 17 uri)
E-mail naslov : Splošne informacije in reklamacije - info@otroci.org, Oglaševanje na strani za otroke - marketing@otroci.org. Razvoj Mobile2dS & Alojz Rakovec.  Vse pravice pridržane.